Valtatie 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, tiesuunnitelman laatiminen on käynnissä

27.10.21

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen Kokkolan kohdalle alkuvuodesta 2021. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa. Marraskuun alussa järjestetään yleisötilaisuus

Valtatie 8 on Länsi-Suomen rannikkoalueen pääväylä ja osa TEN-T kattavaa verkkoa. Kokkolan kohdalla valtatien 8 kautta maantielle 756 kulkee pääosa Kokkolan sataman tiekuljetuksista. Nykytilanteessa valtatien pitkämatkaisen liikenteen ja satamaan suuntautuvan liikenteen sujuvuus ja matka-aikojen ennustettavuus on heikentynyt.

Pääliittymien toimivuusongelmat heijastuvat myös valtatien 8 liikenneturvallisuuteen, joka on keskimääräistä heikompi verrattuna muihin vastaaviin pääteihin. Suunnittelualueella on asuinrakennuksia myös liikennemelualueella.

Tiesuunnitelmalla tarkat suunnitelmat
Tiesuunnitelman aktiivinen vaihe on käynnistynyt alkuvuodesta 2021. Suunnitelma valmistuu vuoden 2022 keväällä.

Tiesuunnitelman laatiminen on valtatien parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Aiempien suunnitelmien periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa. Lainvoimainen tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Tiesuunnitelman suunnittelualue rajautuu valtatiellä 8 lännessä Kirkkolehdon kiertoliittymän etelä- ja länsipuolelle ja pohjoisessa valtatien 28 liittymään. Suunnitteluosuuden pituus valtatiellä 8 on noin 13 kilometriä.

Tiesuunnitelmassa valtatieyhteys säilyy nykyisellä tielinjauksellaan. Perusratkaisussa valtatie 8 on Kokkolan keskustan kohdalla nelikaistainen kaksiajoratainen tie ja sen liittymiä parannetaan. Kokkolan keskustan kohdalla tarkastellaan myös katuverkon järjestelyitä valtatien 8 tuntumassa. Valtateiden 13 ja 28 liittymien välillä nykyinen valtatien poikkileikkaus säilyy ennallaan ja parantamistoimenpiteet keskittyvät liittymiin sekä yksityistiejärjestelyihin.

Kokkolan ohikulkutiehen varaudutaan, mutta nykyisiä väyliä kehitetään sekä pitkämatkaisen että taajaman sisäisen liikenteen näkökulmasta nyt kun ohikulkutien rakentaminen ei ole vielä ajankohtaista. Nykyisen valtatien parantamisella turvataan nykyisen valtatien sekä siihen liittyvän maankäytön toimintaedellytykset ohikulkutien toteuttamiseen saakka ja sen jälkeenkin, jolloin nykyinen tie palvelee paikallista liikennettä.

Suunnitelmaa kehitetään yhdessä
Alueen asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. Hankkeen vuorovaikutus sisältää eri menetelmin toteutettua tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi ja palautetta otetaan vastaan koko suunnittelun ajan.

Tiesuunnitelman yleisötilaisuus järjestetään 4.11.2021 klo 17–19 Kokkolan kaupungintalolla Kokkola-salissa (Kauppatori 5).

Tilaisuudessa suunnittelijat esittelevät hankkeen taustoja, tavoitteita ja alustavia suunnitelmaluonnoksia, minkä jälkeen suunnitelmista voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Tilaisuudessa huomioidaan koronasuositukset ja osallistujille on vahva maskisuositus. Yleisötilaisuudessa esiteltävät aineistot löytyvät myös ennakkoon hankkeen verkkosivuilta. Tutustu hankkeen verkkosivuihin (vayla.fi)

www.kokkolanet.com